Ultraljud

Ultraljudsvågen har större kraft eftersom den har mer energi. När den agerar på vår kropp, stimulerar den kroppens celler, ger upphov till små massagerörelse som ökar utrymmet där cellerna finns, underlättar för transport av cytoplasman, rotation av mitokondrier, vibrationer av cellkärnan samt stimulerar och ökar cellens membran. Därför förbättras blod-och lymfcirkulationen, penetrationen ökar i cellerna, och ämnesomsättningen förbättras samt cellerna i kroppen förnyas.

Det är ett välkänt faktum att ultraljudsvågorna kan mjuka upp kroppsvävnader, öka penetrationen, främja ämnesomsättning, påskynda blodcirkulationen, stimulera nervsystemet och förbättra cellernas funktion. Därför anses tillämpningen av ultraljudsvågor ge en mer terapeutisk verkan och optimal effekt än genom andra vanliga instrument.

Generellt sett kan uppvärmningen och värmefunktionen med ultraljud förbättra funktionen för blodkärl och ändra processen för metabolism, snabba upp blodcirkulationen och minska nervspänningar, öka kroppens avslappning och muskelavslappning.

Små doser av ultraljud kan främja syntesen av protein inne i cellerna och återskapa skadade vävnader.

I korthet gör den mekaniska uppvärmning och värmeprocessen att den kemiska funktionen av ultraljud ger små massager till lokala vävnader, lokala vävnader värms upp, utbyggnaden av lymfkörtlar ökar, cellerna stimuleras, blodcirkulationen ökar, ämnesomsättningen förbättras och pH-värdet förändras.